Vergoedingen

Vergoedingen

Bij het ASF-ZFVD kan er naast de tolkentelefoon en het uurgesprek een vergoeding gerelateerd aan achterstandsproblematiek worden aangevraagd voor onderstaande trainingen/scholingen. Hiervoor wordt vergoeding toegekend als aan de voorwaarden en (aanvullende) criteria uit het REGLEMENT wordt voldaan.

De aanvragen voor overige trainingen/scholingen/projecten, die bijvoorbeeld onder de tegels ‘Pharos’ en ‘De achterstandsfondsen’ te vinden zijn, worden beoordeeld gedurende de beoordelingsmomenten die tweemaal per jaar plaatsvinden.

De deadline voor tweede indieningstermijn is 14 oktober 2024. Het bestuur maakt het besluit over wel/niet toekennen bekend voor 7 november 2024.

NB: tussen 5 augustus 2024 en 26 augustus 2024 worden geen facturen uitbetaald i.v.m. zomervakantie.