Training effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Training effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Ongeveer een vierde van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of therapietrouw. Er wordt door deze groep ook minder vaak gebruik gemaakt van preventieve screening voor ziekten. Diagnoses voor ziekten worden vaker in een later stadium vastgesteld. Door de beperkte gezondheidsvaardigheden en de beheersing van het Nederlands zijn zij minder goed in staat tot zelfmanagement. Wanneer nodig is hier vanuit de huisartsenpraktijk aandacht wenselijk. Het ASF-ZFVD vergoedt hierom de training ‘Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden’ van Pharos als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Waarom de training ‘Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden’ van Pharos?

Zorgverleners kunnen hun zorg verbeteren wanneer zij zich bewust zijn van de invloed van lage scholing op de basisvaardigheden, leerstijl en het abstractieniveau van patiënten. Het is belangrijk dat zij vaardigheden ontwikkelen om de communicatie aan te passen aan het niveau van de patiënt. Tevens leidt effectief communiceren ertoe dat de zorgverleners de communicatie met hen als minder complex en tijdrovend ervaren. 

Hoe herken je een patiënt of cliënt die laaggeletterd is? En hoe pas je je communicatie aan op zijn of haar niveau? In deze training leer je effectief communiceren en met je vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt of cliënt. En je bent na afloop bekend en hebt geoefend met de terugvraagmethode. 

Inhoud van de training

Inzicht in de mogelijkheden van je patiënt/cliënt om de informatie, adviezen en vragen te begrijpen. 

 • Effectief communiceren: communicatie aansluiten op de mogelijkheden van je patiënt/cliënt. 
 • Praktische tips voor het herkennen van laaggeletterden in de praktijk. 
 • Het belang van eenvoudig voorlichtingsmateriaal. 
 • Oefenen met de terugvraagmethode

Opzet en werkwijze training Effectief communiceren

Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. 

 • We oefenen met interactieve werkvormen en trainingsacteurs. 
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen. 
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen. 
 • Maximaal 8-15 deelnemers. 
 • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname. 
 • De inzetbare trainers hebben een achtergrond in de zorg. 
 • Deze training kan online worden gegeven. Bij een online aanbod bestaat de training uit 2 delen: een individuele voorbereidende opdracht en een online groepssessie via Zoom. Het maximaal aantal deelnemers is 12. 

Doelgroep

De training is voor zorgprofessionals in de 1e of 2e lijn en anderen met directe patiënt of cliënt-contacten. Deze training is heel geschikt voor (multidisciplinaire) teamtrainingen. 

Deze training wordt aangepast aan de werkpraktijk van de deelnemers of kan worden gericht op bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld extra aandacht aan het werken met praatkaarten over kanker, over veilige medicatie uitgifte of over het geven van inhalatie instructies. 

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd met 3 punten voor huisartsen en medisch specialisten (ABAN), voor praktijkondersteuners huisartsen (NVvPO), voor doktersassistenten (KABIZ / AERP), voor praktijkondersteuners GGZ (LV POH GGZ), voor verpleegkundig specialisten (Accreditatiebureau V&V-VS) en voor verpleegkundigen/verzorgden (Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals). 

Standaard offerte 2024  (prijswijzigingen voorbehouden)

Vaste kosten:   

 • €1814,- voor de training (ongeacht het aantal deelnemers, maar met een maximum van 15)  

Variabele kosten:  

 • Reiskosten voor zowel de trainer (€0,25 per kilometer) als de acteur (€0,30 per kilometer).   
 • Een bedrag van €65,- per uur wanneer de enkele reis van de trainer/acteur langer dan een uur bedraagt. (Pharos zoekt trainers en acteurs in de buurt van de praktijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen)  
 • €14,50 per deelnemer voor een e-learning die als voorbereiding gemaakt dient te worden 

Voor meer informatie of het aanvragen van deze training klik hier of neem contact op met training@pharos.nl  

Bij het ASF-ZFVD kan er naast de tolkentelefoon en het uurgesprek een vergoeding gerelateerd aan achterstandsproblematiek worden aangevraagd voor diverse trainingen/scholingen. Zoals deze training. Hiervoor wordt vergoeding toegekend als aan de voorwaarden en (aanvullende) criteria uit het REGLEMENT wordt voldaan. De aanvragen voor overige trainingen/scholingen/projecten, die bijvoorbeeld onder de tegels ‘Pharos’ en ‘De Achterstandsfondsen’ te vinden zijn, worden beoordeeld gedurende de beoordelingsmomenten die tweemaal per jaar plaatsvinden.