Scholing ‘geen agressie in mijn praktijk’

Scholing ‘geen agressie in mijn praktijk’

Je kunt bij de uitvoering van je werk te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld en de gevolgen ervan. Het ASF-ZFVD vindt het belangrijk dat medewerkers van huisartsenpraktijken veilig kunnen werken. Hierom wordt de scholing ‘Geen agressie in mijn praktijk’ vergoed wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. In deze scholing van de LHV academie leer je hoe je verschillende vormen van geweld herkent en hoe je daar effectief op reageert. 

Leerdoel

 • Herkennen en beoordelen van conflictsituaties en het kiezen van de juiste aanpak. 
 • Onderscheiden van verschillende vormen van agressie en hier adequaat op reageren. 
 • Het krijgen van inzicht en vaardigheden in verschillende gespreksvormen. 
 • Signaleren, erkennen en oplossen van escalatie en storingen in de communicatie. 
 • Inzicht in persoonlijke reacties op agressie en geweld. 

Inhoud

De scholing richt zich op communicatieve processen en vaardigheden, die voor een groot deel losstaan van jouw specifieke vakinhoudelijke kennis en kunde. Deze processen hebben echter wel een belangrijke invloed op de wijze waarop je het werk kunt uitvoeren. De scholing is interessant voor huisartsen en assistenten. 

Voor wie

Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer 

Waarom voor de huisarts?

 • Effectief optreden bij intimidatie. 
 • Hanteren (eigen) emoties (frustratie, verwerking, opvang, nazorg). 
 • Leidinggeven met gezag. 
 • Teamontwikkeling (samen deze training volgen!). 

Waarom voor de assistent(e)? 

 • Frontlinie- en bufferfunctie (veilig werken, vertrouwen). 
 • Collegiale opvang (elkaar kunnen ondersteunen na een calamiteit). 
 • Preventieve functie (betrokkenheid, klantgerichtheid, burn-out, verzuim). 
 • Effectief tijdbeheer (grenzen stellen, benoemen emoties, status van afspraken). 
 • Teamontwikkeling (samen deze training volgen!). 

Voor meer informatie over Geen agressie in de huisartsenpraktijk kunt u ook terecht op: https://www.lhv.nl/thema/caos-en-werkgeverschap/agressie-in-de-huisartsenpraktijk/ 

Programma 

 • Basiscommunicatie, patronen, misverstanden, slecht nieuws, conflicten. 
 • Vormen van agressie en geweld (m.n. vanuit frustratie en gerichte intimidatie). 
 • Innerlijke processen bij het meemaken van agressie (o.a. angst en lichamelijke reacties). 
 • Non-verbale communicatie, intuïtie en lichaamswerk. 
 • Handvatten bij optreden tegen verschillende vormen van agressie. 
 • De-escalerende vaardigheden en ordegesprekken. 
 • Zelfcontrole en het hanteren van agressie in de interactie (van emotioneel naar professioneel). 
 • Elkaar aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheden. 
 • Niet-functionele gedachten/emoties relativeren (RET). 

Praktische informatie 

 • Deze scholing is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door jou gewenste locatie. Je bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 8 personen en maximaal 12 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld. 
 • Op alle scholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing. 

Standaard offerte 2024 (prijswijzigingen voorbehouden): 

 • Totaalbedrag:   
 • €1315 (inclusief reiskosten trainer. Traject is vrijgesteld van Btw) 

Klik hier voor meer informatie

Bij het ASF-ZFVD kan er naast de tolkentelefoon en het uurgesprek een vergoeding gerelateerd aan achterstandsproblematiek worden aangevraagd voor diverse trainingen/scholingen. Zoals deze scholing. Hiervoor wordt vergoeding toegekend als aan de voorwaarden en (aanvullende) criteria uit het REGLEMENT wordt voldaan. De aanvragen voor overige trainingen/scholingen/projecten, die bijvoorbeeld onder de tegels ‘Pharos’ en ‘De Achterstandsfondsen’ te vinden zijn, worden beoordeeld gedurende de beoordelingsmomenten die tweemaal per jaar plaatsvinden.