Landelijk Achterstandsfonds

Landelijk Achterstandsfonds

In het kort

In 1997 zijn op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de Achterstandsfondsen opgericht. Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met complexere zorgvraag en een hoge werklast. We zijn opgericht om te voorkomen dat de beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandswijken terugloopt of zelfs in gevaar komt.

We ondersteunen huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg te bevorderen. We doen dit op zowel landelijk als regionaal niveau.

Regionaal worden knelpunten gesignaleerd en oplossingen ondersteund met behulp van het regionale achterstandsfonds. Onderling delen we kennis en ervaringen. Landelijk werken we aan oplossingen die voor alle regio’s helpend zijn; van project naar beleid. Twee voorbeelden hiervan zijn het ontstaan van de huisartsenposten en de functie van praktijkondersteuner huisarts (POH).

Hoe werken de Achterstandsfondsen?

Op landelijk niveau vragen de Achterstandsfondsen aandacht voor achterstandsproblematiek in de huisartsenzorg en actuele kwesties. Dit doen we vanuit een stuurgroep en met input van de regio’s.
De landelijke stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de projectleiders van de vier grootste Achterstandsfondsen, een adviserend huisarts en een landelijk projectadviseur.

De stuurgroep bestaat op dit moment uit: 

Vanuit het landelijke netwerk zorgen we er voor dat kennis wordt gedeeld. We zorgen voor verbinding tussen de regionale Achterstandsfondsen en organiseren goede voorbeelden bijeenkomsten. We signaleren en agenderen achterstandsvraagstukken. We vragen landelijk aandacht voor problemen die spelen in achterstandswijken, organiseren actiebijeenkomsten en gaan in gesprek met belanghebbenden over de gewenste ontwikkelrichting. 

Waar werken de Achterstandsfondsen aan?

Regionaal worden diverse projecten ondersteund. Bekijk deze projecten of kijk in onze regio voor voorbeelden en mogelijkheden.

Landelijk brengen we gedeelde problematiek van huisartsen onder de aandacht.

Landelijk achterstandsfonds

Bij het ASF-ZFVD kan er naast de tolkentelefoon en het uurgesprek een vergoeding gerelateerd aan achterstandsproblematiek worden aangevraagd voor diverse trainingen/scholingen. Hiervoor wordt vergoeding toegekend als aan de voorwaarden en (aanvullende) criteria uit het REGLEMENT wordt voldaan. De aanvragen voor overige trainingen/scholingen/projecten, die te vinden zijn via deze pagina of  Pharos, worden beoordeeld gedurende de beoordelingsmomenten die tweemaal per jaar plaatsvinden.