Pharos

Pharos

Over Pharos

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dit door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.

Bijvoorbeeld via onderzoek, adviestrainingen, workshopsbijeenkomsten en praktische publicaties; van handreikingen tot beeldverhalen.

Vergoedingen trainingen Pharos

Pharos

Bij het ASF-ZFVD kan er naast de tolkentelefoon en het uurgesprek een vergoeding gerelateerd aan achterstandsproblematiek worden aangevraagd voor diverse trainingen/scholingen. Hiervoor wordt vergoeding toegekend als aan de voorwaarden en (aanvullende) criteria uit het REGLEMENT wordt voldaan. De aanvragen voor overige trainingen/scholingen/projecten, die te vinden zijn via deze pagina of  ‘De Achterstandsfondsen’, worden beoordeeld gedurende de beoordelingsmomenten die tweemaal per jaar plaatsvinden.