Praktijkcheck laaggeletterdheid

Praktijkcheck laaggeletterdheid

Een huisartsenpraktijk is er voor alle patiënten. Het ASF-ZFVD vindt het belangrijk dat huisartsenpraktijken ook toegankelijk zijn voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Hierom vergoedt het fonds de praktijkcheck van Pharos, als aan de voorwaarden wordt voldaan. Tijdens een praktijkcheck van Pharos krijg je bezoek van één of twee ervaringsdeskundigen (taalambassadeurs) en een Pharos-adviseur. Zij beoordelen hoe toegankelijk jouw huisartspraktijk voor laaggeletterden is en geven adviezen voor verbetering 

Waarom een praktijkcheck toegankelijkheid voor laaggeletterden?

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Dat wil zeggen dat ze moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is bijvoorbeeld het vinden van de weg in een praktijk, het lezen van (uitnodigings)brieven, het invullen van formulieren en het begrijpen van folders lastig. Pharos biedt ondersteuning bij het toetsen van de praktijkomgeving om in beeld te brengen hoe toegankelijk de praktijk is voor laaggeletterden. 

Opzet praktijkcheck

De verschillende onderdelen van de praktijkcheck op een rij: 

 • Voorafgaand aan de praktijkcheck wordt een korte vragenlijst opgestuurd, die wordt ingevuld door de contactpersoon van het gezondheidscentrum. 
 • Tijdens het praktijkbezoek wordt een check uitgevoerd op basis van een door Pharos ontwikkelde checklist voor een praktijkevaluatie. Er wordt gelet op: telefoon, website, bewegwijzering, wachtkamer, inrichting en organisatie. 
 • Tijdens de rondleiding door de contactpersoon geven de taalambassadeurs aan wat hen opvalt en hoe zaken beter kunnen. 
 • Na de rondleiding volgt een gesprek met alle medewerkers. De taalambassadeurs vertellen hun persoonlijke verhaal en delen hun bevindingen. 
 • Je krijgt een uitgebreid evaluatieverslag met suggesties en adviezen voor aanpassingen. Hiermee kan de praktijk zelf aan de slag om bijvoorbeeld een verbeterplan op te stellen en de aanpassingen door te voeren. 
 • Na het toesturen van dit verslag worden in een telefonisch gesprek de tips en adviezen doorgenomen. 
 • Na enkele maanden vindt een telefonische eindevaluatie plaats. 

Duur: 2-3 uur 

Standaard offerte 2024 (prijswijzigingen voorbehouden):

Vaste kosten: (dit bedrag geldt zowel voor de basispraktijkcheck als de digitale praktijkcheck) 

 • €1463,- 
 • €2043,- voor een combinatie van beide praktijkchecks 

Variabele kosten: 

 • Reiskosten voor de adviseur: €0,25 per kilometer.  
 • Een bedrag van €65,- per uur wanneer de enkele reis van de adviseur langer dan een uur bedraagt. (Pharos zoekt adviseurs in de buurt van de praktijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen) 

Voor meer informatie, klik hier of neem contact op met s.hundersmarck@pharos.nl   

Praktijkcheck laaggeletterdheid

Bij het ASF-ZFVD kan er naast de tolkentelefoon en het uurgesprek een vergoeding gerelateerd aan achterstandsproblematiek worden aangevraagd voor diverse trainingen/scholingen. Zoals deze praktijkcheck. Hiervoor wordt vergoeding toegekend als aan de voorwaarden en (aanvullende) criteria uit het REGLEMENT wordt voldaan. De aanvragen voor overige trainingen/scholingen/projecten, die bijvoorbeeld onder de tegels ‘Pharos’ en ‘De Achterstandsfondsen’ te vinden zijn, worden beoordeeld gedurende de beoordelingsmomenten die tweemaal per jaar plaatsvinden.