Opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts

Opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts

Het ASF-ZFVD vindt het belangrijk om de werkdruk onder huisartsen te verlagen en vergoedt hierom de opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (als aan de voorwaarden wordt voldaan). De SOH-opleiding leidt doktersassistenten competentiegericht op om bevoegd en bekwaam patiëntenzorg te leveren. Doktersassistenten leren om zelfstandig 15 veelvoorkomende ingangsklachten af te handelen. Daarnaast houdt de huisarts meer tijd over voor complexere problematiek omdat de SOH tot een derde van de consulten van de huisarts over kan nemen.  

Wanneer je de SOH-opleiding volgt leer je zelfstandig 15 veelvoorkomende klachten af te handelen. Je schat zelfstandig de situatie in, verleent semi-spoedeisende hulp en bewaakt de rust in de praktijk. De huisarts hoeft alleen beschikbaar te zijn voor vragen en autorisatie. 

Modules:

  • Module KNO: het gezonde oor, acute keelpijn, epistaxis & acute rhinosinusitis 
  • Module Wonden: traumatische wonden & bijtwonden 
  • Module Brandwonden: eerste & oppervlakkige tweedegraads brandwonden 
  • Module Inversietrauma: enkel 
  • Module Kleine kwalen: acute urticaria, insecten- en tekenbeten, tand door lip, cystitis, teenletsel II-V & subunguaal hematoom. 

Standaard offerte 2024 (prijswijzigingen voorbehouden):

  • Cursusprijs: €2550,- (inclusief lesmateriaal) 

Praktische punten:

  • Om geregistreerd te blijven als SOH dien je elke 2 jaar 6 hercertificeringspunten te halen. Hier gaan kosten mee gepaard die niet vergoed worden door het ASF-ZFVD.  Klik hier voor meer informatie
  • Accreditatie: 30 uur 
  • Locatie: divers 
  • Voor meer informatie klik hier

Bij het ASF-ZFVD kan er naast de tolkentelefoon en het uurgesprek een vergoeding gerelateerd aan achterstandsproblematiek worden aangevraagd voor diverse trainingen/scholingen. Zoals deze opleiding. Hiervoor wordt vergoeding toegekend als aan de voorwaarden en (aanvullende) criteria uit het REGLEMENT wordt voldaan. De aanvragen voor overige trainingen/scholingen/projecten, die bijvoorbeeld onder de tegels ‘Pharos’ en ‘De Achterstandsfondsen’ te vinden zijn, worden beoordeeld gedurende de beoordelingsmomenten die tweemaal per jaar plaatsvinden.