Over AFS-ZFVD

Over AFS-ZFVD

Het Achterstandsfonds Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe ondersteunt huisartspraktijken in achterstandswijken. Huisartspraktijken in achterstandswijken hebben te maken met een complexere zorgvraag en een zwaardere werklast omdat in deze wijken meer kwetsbare patiëntengroepen zijn, die extra zorg en aandacht vergen. Met de vergoedingsmogelijkheden van het ASF-ZFVD wordt de huisartsenzorg voor patiënten in achterstandswijken verbeterd.  

Het ASF-ZFVD is onderdeel van het landelijk achterstandsgebiedenbeleid. Dat beleid bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds een toeslag op het inschrijftarief voor verzekerden uit achterstandsgebieden en de vorming van stedelijke/regionale fondsen. Dit budget is voor de financiering van activiteiten op decentraal niveau die kunnen bijdragen aan vermindering van de werkdruk en aan verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in de achterstandsgebieden. Daarnaast worden de regionale fondsen gevuld door afdrachten van de zorgverzekeraars. De hoogte van die afdracht wordt bepaald door het aantal verzekerden in de achterstandsgebieden in die stad/regio.

Wat een achterstandsgebied is, wordt in principe elke vier jaar door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vastgesteld op basis van een herijkingsonderzoek door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL).

Het fonds wordt beheerd door het stichtingsbestuur van ASF-ZFVD, bestaande uit vertegenwoordigers van huisartsen uit de regio en een zorginkoper vanuit Zilveren Kruis Achmea.  De coördinatie van het fonds is gedelegeerd aan Proscoop, evenals de financiële administratie. 

Wanneer kun je gebruik maken van de mogelijkheden van het ASF-ZFVD? 
De huisartspraktijk hoeft niet per se in het postcodegebied gevestigd te zijn, wel is het van belang dat (een gedeelte van) de ingeschreven patiënten in de geïdentificeerde postcodegebieden van het ASF-ZFVD wonen.  

Een overzicht van alle mogelijkheden van ondersteuning aan huisartsenpraktijken vindt u hier