Uurgesprek

Uurgesprek

Het ASF Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe vergoedt voor huisartsenpraktijken die onder het fonds vallen een gesprek van een uur tussen een huisarts, physician assistant of praktijkondersteuner en een patiënt wonend op een erkende achterstandspostcode.

Doel

Het doel van deze vergoeding is om in dit uur met de patiënt alle medische en psychosociale factoren te identificeren, te bespreken en bij te sturen die een rol spelen of gaan spelen. Zodat de consulten het komende jaar korter/minder vaak zullen plaatsvinden.

Acties:

 • invullen declaratieformulier
 • aanmaken code ICPC A87.00 (complexiteit)

Spelregels

De vergoeding geldt onder de volgende voorwaarden.

 • Alle huisartsenpraktijken in regio Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe met patiënten wonend op een erkende achterstandspostcode hebben recht op de vergoeding
 • Per patiënt mag maximaal één keer per jaar per discipline (huisarts, physician assistant of praktijkondersteuner) van deze vergoeding gebruik worden gemaakt
 • Er wordt een bedrag vergoed van 1 uur + 15 minuten voorbereidingstijd
 • Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe betaalt voor huisartsen €85,- per gesprek, voor physician assistants en praktijkondersteuners €60,- per gesprek.
 • Een dubbel consult wordt zelf gedeclareerd bij de zorgverzekeraar
 • Maak een herkenbare code aan ICPC A87.00 (complexiteit)
 • De huisarts, physician assistant of praktijkondersteuner doet het gesprek met de patiënt, diens uur wordt vergoed
 • Het gesprek wordt dezelfde maand gedeclareerd
 • We streven naar één keer per maand uitbetalen
 • Vergoeding kan worden aangevraagd zolang het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld toereikend is
 • Het gebruik van het 4D-model, de gesprekskaart van Pharos of het spinnenweb van Positieve Gezondheid is aanbevolen.
 • Declareren kan via deze link

Het ASF Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe vergoedt voor huisartsenpraktijken die onder het fonds vallen een gesprek van een uur tussen een huisarts, physician assistant of praktijkondersteuner en een patiënt wonend op een erkende achterstandspostcode.

  Uurgesprek

  Bij het ASF-ZFVD kan er naast de tolkentelefoon en het uurgesprek een vergoeding gerelateerd aan achterstandsproblematiek worden aangevraagd voor diverse trainingen/scholingen. Hiervoor wordt vergoeding toegekend als aan de voorwaarden en (aanvullende) criteria uit het REGLEMENT wordt voldaan. De aanvragen voor overige trainingen/scholingen/projecten, die bijvoorbeeld onder de tegels ‘Pharos’ en ‘De Achterstandsfondsen’ te vinden zijn, worden beoordeeld gedurende de beoordelingsmomenten die tweemaal per jaar plaatsvinden.