Huisarts in alle facetten van het leven: Sascha Kotterer

Huisarts in alle facetten van het leven: Sascha Kotterer

Geplaatst op: 01/05/2024

Sascha Kotterer is huisarts in de Utrechtse wijk Overvecht. Daarnaast is ze voorzitter van Fonds Achterstandswijken Midden Nederland (FAM) en sinds kort voorzitter van de stuurgroep van de Achterstandsfondsen.

Huisarts én bestuurder

Sascha is al 20 jaar huisarts. Het werken in achterstandswijken is een bewuste keuze. Al tijdens haar opleiding merkte ze een verschil in de problematiek bij patiënten. In een achterstandswijk ben je huisarts in alle facetten van het leven. De maatschappelijke problematiek zie je terug in de spreekkamer. Daar heeft Sascha vaak mooie gesprekken. En ze merkt dat ze dan echt veel voor mensen kan betekenen. 

Maar naast mooie gesprekken, ziet ze ook dat het soms lastig is. Ze vertelt over een patiënt die niet goed Nederlands sprak en vooral benoemde dat ze veel pijn had. Zij gaf aan dat ze graag foto’s wilde, om te onderzoeken waar die pijn vandaan kwam. Sascha besloot een tolk in te schakelen en eerst in een gesprek te achterhalen wat er allemaal speelde. Er volgde een schrijnend verhaal. Thuis had ze veel problemen en ze had fysiek zwaar werk. Dankzij de tolk konden ze hierover praten. En na afloop van het gesprek kreeg de patiënt inzicht in waar de pijn vandaan kwam. Ze vond foto’s niet meer nodig. Zonder de hulp van de tolk was dit niet mogelijk geweest. 

Verdiep je in de mensen

Als huisarts in een achterstandswijk is het extra belangrijk je te verdiepen in de mensen. Het komt geregeld voor dat patiënten boos zijn. Ze staan dan boos bij de balie, omdat ze bijvoorbeeld te lang moeten wachten. Maar soms blijkt dat ze niet goed kunnen lezen en schrijven en daardoor niet goed weten hoe laat hun afspraak is. Alleen door een gesprek aan te gaan, kom je daar achter. En dan komt er begrip voor elkaar. En excuses voor de assistenten. 

Er is helaas niet altijd ruimte om die extra tijd te vinden. Maar juist die extra tijd en aandacht is essentieel. Daar zet niet alleen elke achterstandsdokter zich voor in, daar bieden de achterstandsfondsen oplossingen voor. 

Naast huisarts ook bestuurder

De achterstandsfondsen helpen huisartsen in achterstandswijken. De tolkentelefoon is zo’n voorbeeld. Net zoals de uurgesprekken en opleidingsvouchers. Sascha ziet de enorme meerwaarde en besloot zich vijf jaar geleden ook als bestuurder in te zetten. Zo brengt ze de ervaringen uit de praktijk naar Fonds Achterstandswijken Midden Nederland (FAM). 

Eén van de projecten waar ze trots op is, is het bespreekbaar maken van geldzorgen in huisartsenpraktijken. Het gebeurt vaak dat patiënten niet goed weten waar ze voor hulp terecht kunnen. Ze gaan dan naar de huisarts. In de huisartsenpraktijk van Sascha heeft iedereen scholing gekregen voor het herkennen en bespreekbaar maken van geldzorgen. En inmiddels is er een wekelijks overleg waarbij medewerkers van het buurteam en de GGZ aansluiten. Patiënten wordt gevraagd of ze hun situatie bespreekbaar kunnen maken. En zo wordt er samengewerkt aan een oplossing.  

Als huisarts in een achterstandswijk kun je niet zonder het sociaal domein. Daarom ontwikkelden ze ook een speciale leergang: werken in achterstandswijken

Naast voorzitter van FAM, is Sascha sinds kort voorzitter van de stuurgroep van de Achterstandsfondsen. Ook hier zal ze de praktijk uit de achterstandswijken verder onder de aandacht brengen. Want de huisartsen in deze wijken moeten plezier hebben en houden in hun werk. En middelen vrijmaken voor extra ondersteuning van de huisarts, zorgt dat alle mensen gelijke kansen hebben op goede zorg.