Nieuwe website Achterstandsfonds ZFVD!

Nieuwe website Achterstandsfonds ZFVD!

Geplaatst op: 01/05/2024

Een nieuwe website voor Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe

Voor de mogelijkheden van het fonds zie de nieuwe website! Bij het ASF-ZFVD kan er naast de tolkentelefoon en het uurgesprek een vergoeding gerelateerd aan achterstandsproblematiek worden aangevraagd voor trainingen/scholingen. Hiervoor wordt vergoeding toegekend als aan de voorwaarden en (aanvullende) criteria uit het reglement wordt voldaan. De aanvragen voor overige trainingen/scholingen/projecten, worden beoordeeld gedurende de beoordelingsmomenten die tweemaal per jaar plaatsvinden.

Een terugblik

Tot 31 december 2022 werden de gelden van het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe beheerd door LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal. Met de juridische fusie van de LHV kring met de landelijke LHV per 1 januari 2023 zijn deze gelden tijdelijk overgegaan naar de LHV tot het moment dat de stichting een eigen bankrekening heeft geopend.

Het bestuur van de stichting bestaat uit huisartsen en een afgevaardigde vanuit Zilveren Kruis:

 • Mark Pul, huisarts
 • Olaf Kuipers, huisarts
 • Lada Grigorian, huisarts
 • Sander van Bochove, afgevaardigde vanuit Zilveren Kruis

Overname coördinatie en administratie

Met de modernisering van de vereniging van de LHV zijn ook de taken en functies van de afdelingen nader bekeken. Besloten is vanuit de afdelingen vooral in te zetten op beleid en belangenbehartiging, en daarom zal de LHV de activiteiten rondom de achterstandsfondsen niet blijven invullen. Proscoop is in 2022 benaderd door de bestuursleden en bereid gevonden om de coördinatie en administratie van het fonds over te nemen van het LHV bureau vanaf het moment dat de stichting is opgericht, ter ondersteuning van het stichtingsbestuur.

Proscoop hoopt het fonds geleidelijk aan verder te kunnen professionaliseren en wil het aanbod van projecten graag uitbreiden. Daarbij zullen ze de samenwerking gaan zoeken met zowel individuele huisartspraktijken als met Medrie en Dokter Drenthe.

Overdracht gegevens

In het kader van de overdracht van de coördinatie en administratie van het LHV bureau naar de stichting, waarbij Proscoop verwerker van deze gegevens zal zijn, zullen ook persoonlijke gegevens van huisartsen(praktijken) overgaan. Concreet gaat dit om de volgende persoonlijke gegevens:

 • Lijst van huisartsen die in aanmerking komen voor financiering vanuit het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe. Deze lijst bevat de volgende gegevens:
  voornaam, achternaam, praktijkadres, praktijkpostcode, praktijk plaats, afdeling, type huisarts, soort praktijk, en werkmailadres;
 • Projectaanvragen die in het verleden zijn ingediend, hierop staat het bankrekeningnummer van de praktijk vermeld;
 • Declaraties van uurgesprekken die in het verleden zijn ingediend, hierop staat het bankrekeningnummer van de praktijk vermeld;
 • Facturen die in het verleden zijn ingediend, hierop staan de NAW gegevens en het bankrekeningnummer van de praktijk vermeld;
 • Toekenningbrieven en afwijzingsbrieven die in het verleden zijn verstuurd, hierop staan de NAW gegevens en het bankrekeningnummer van de praktijk vermeld.

Contact opnemen

Per 2024 is het e-mailadres van de stichting info@asf-zfvd.nl. Berichten die nog naar het oude e-mailadres worden gestuurd, zullen uiteraard nog worden doorgestuurd in de komende periode. Daarnaast is veel informatie te vinden op de nieuwe website van het Achterstandsfonds Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@asf-zfvd.nl.