Toolkit voor laaggeletterdheid

Toolkit voor laaggeletterdheid

Aandacht voor laaggeletterdheid levert meer op dan je denkt voor zowel de patiënt als zorgprofessional! Denk aan het beter opvolgen van adviezen, medicijnen op de juiste manier innemen, folders, websites, formulieren en bijsluiters begrijpen, op tijd komen, afspraak niet vergeten en minder vaak bellen. Dat allemaal omdat de patiënt u beter begrijpt.

Huisartsen Brusse en Cleveringa van Huisartsenpraktijk Stad & Ambt: Je bent je meer bewust van het feit dat laaggeletterdheid in de samenleving speelt. Door het te herkennen kun je hierop je communicatie aanpassen zodat het voor de patiënt begrijpelijk is. Door het bespreekbaar te maken verlaag je de drempel om hiervoor hulp te vragen.”

Eén op de vier

Eén op de vier Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van informatie over gezondheid. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Het is belangrijk om deze mensen te herkennen en communicatie, informatiemateriaal en begeleiding zo aan te passen dat die beter aansluit bij de patiënt of cliënt.

Laaggeletterdheid en daarmee samenhangende lage gezondheidsvaardigheden hebben tot gevolg dat deze groep vaker ziek is, meer gebruik maakt van (medische) zorg en korter leeft. U kunt als praktijk of samen met de netwerkpartners in de wijk met laaggeletterdheid aan de slag.

Bekijk de toolkit

Bekijk de toolkit die Proscoop samen met Medrie, op basis van LHV informatie, hebben ontwikkeld.

Kennisplatform