Handige links

Handige links

Eenvoudige en anderstalige patiënten informatie:

Kennisbronnen:

In gesprek:

  • Alles op tafel? Spelen met Positieve Gezondheid: laagdrempelig en spelenderwijs in gesprek over Positieve Gezondheid
  • Begineengoedgesprek: tips over samen beslissen.   
  • Gesprekskaart van Pharos: deze gesprekskaart is voor iedereen die bij je op het consult komt. Het ondersteunt je in het gesprek met de patiënt
  • Global Talk: tolkentelefoon
  • Het 4D-model: ondersteunt de interactie tussen professionals onderling, maar ook tussen professional en patiënt 
  • Het spinnenweb van de positieve gezondheid: Positieve Gezondheid omvat zes dimensies die zichtbaar zijn gemaakt in een spinnenwebmodel dat gebruikt kan worden in het gesprek met de patiënt.
  • Leefstijlroer: het roer bestaat uit 6 pijlers die samen de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens beïnvloeden. Het laat zien dat de patiënt zelf aan het roer staat en kan bijsturen. Samen met de patiënt bepaal je welke pijler op dit moment het belangrijkste is voor hem/haar.