Nieuwe website Achterstandsfonds ZFVD!

Nieuwe website Achterstandsfonds ZFVD!

Voor de mogelijkheden van het fonds zie de nieuwe website! Bij het ASF-ZFVD kan er naast de tolkentelefoon en het uurgesprek een vergoeding gerelateerd aan achterstandsproblematiek worden aangevraagd voor trainingen/scholingen. Hiervoor wordt vergoeding toegekend als aan de voorwaarden en (aanvullende) criteria uit het reglement wordt voldaan. De aanvragen voor overige trainingen/scholingen/projecten, worden beoordeeld gedurende de beoordelingsmomenten die tweemaal per jaar plaatsvinden.